Очакват се повишения на речните нива

21.08.2015г.

Националният институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) обявява за 21 август жълт код за дъжд и гръмотевична дейност в областите Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Сливен. През деня ще има интензивни и значителни валежи с количества до около 30 л/кв.м. Ще има и гръмотевици.
В Източна България днес валежите ще са по-интензивни с количества - 10-20 л/кв.м, на отделни места в североизточните райони до 30-35 л/кв.м. В Западна България ще превали на места главно в следобедните часове с количества между 3-10 л/кв.м.
В събота все още ще има валежи. По-слаби и на по-малко места ще са в западните райони с количества от 5-15 л/кв.м. В Централна България ще са по-значителни и на повече места, количествата ще са 20-30 л/кв.м. В неделя валежите ще спрат.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 19 август до 8 ч. на 20 август) са регистрирани колебания на речните нива на наблюдаваните реки в страната в интервала +21 см - -17 см.
Водните количества на наблюдаваните реките в по-голямата част от страната са около праговете за ниски води. Водните количества на реките във водосбора на р. Огоста, в долното течение на р. Вит, горното и средното течение на р. Янтра, във водосбора на р. Русенски Лом (Дунавски басейн), горното и средно течение на р. Провадийска, долното течение на р. Камчия и р. Ропотамо (Черноморски басейн), средното и долното течение на р. Марица, долното течение на р. Тунджа (Източнобеломорски басейн), р. Пиринска Бистрица в поречие Струма (Западнобеломорски басейн) са около праговете за средни води. Водните количества в долното течение на р. Провадийска (Черноморски басейн), в горното течение на р. Марица при Радуил и долното течение на р. Сазлийка (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматичните и конвенционални станции на НИМХ са :
Дунавски басейн: по значителни повишения на водните нива са регистрирани на р. Огоста при Бутан с + 21 см. Водните нива на останалите наблюдавани реки са се изменяли от – 17 см до +13 см;
Черноморски басейн: водните нива са се изменяли от -8 см до +17 см;
Източнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли от -14 см до +16 см. Временно покачване +15 см е регистрирано на р. Марица при Белово и +17 см на р. Марица при Пловдив;
Западнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли от -8 см до +5 см.
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
Дунавски басейн – днес и следващите два дни водните нива на реките ще се повишават.
Повишения ще има в горното течение на р. Вит, целия водосбор на р. Осъм. По-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Янтра, водосбора на р. Русенски Лом и Добруджанските реки.
Според моделираните водни количества за р. Искър прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23 август ще са около и над средната многогодишна стойност. На 21, 22 и 23 август се очакват по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на р. Владайска, р. Малък Искър, р. Златна Панега, р. Гостиля и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за р. Янтра: прогнозираните водни количества за 21, 22 и 23 август ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. По -значителни повишения на 21 и 22 август се очакват в горното течение на основната река , в горното течение на р. Росица, във водосбора на Голяма река и р. Джулюница и в долното течение на основната река. Водните количества ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом: Водното количество в долното течение на реката  на 21, 22, 23, и 24 август ще бъде над средно многогодишната стойност. Водното количество ще бъде под прага за внимание. На 21 и 22 август ще има значителни повишения на нивата в целия водосбор.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.