Очакват се повишения на речните нива

23.11.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес преваляванията ще са главно в източната половина от страната в количества до 10-12 л/кв.м. Във вторник на повече места ще превалява в Западна и в Северна България. Очаквани количества са от 5 до15 л/кв.м. В сряда валежи ще има в цялата страна. Количествата ще са от 5-15, на места в Източна България до 20-25 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8 ч на 21 до 8 ч. на 22 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от страната са останали без промяна или са се понижавали. Отчетени са повишения на отделни измервателни станции. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за ниски и средни води. В горното течение на р. Искър (Дунавски басейн) количеството е около праговете за екстремно ниски води, а в долното течение на р. Огоста (Дунавски басейн) и р. Сазлийка при Гълъбово (Източнобеломорски басейн), около прага за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от + 7 см до - 25 см

Черноморски басейн: водните нива са се понижили с до - 1 см

Източнобеломорски басейн: изменения от + 3 до - 7 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 8 до + 3 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн от днес до сряда речните нива ще се повишават, по- значителни се очакват във водосборите на горните течения на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, целия водосбор на Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 23, 24. и 25 ноември ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. На 25 ноември по-значително ще бъде покачването на водните нива във водосборите над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Малък Искър и р. Златна Панега. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 23, 24 и 25 ноември, че количествата ще бъдат около и над средно многогодишната стойност и ще са под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката днес количеството ще бъде около средно многогодишната стойност, а на 24, 25 и 26 ноември– над нея. От 23 ще започне повишение на нивата – отначало в горните части на водосбора, а след 24 ноември и в долните части. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.