Очакват се повишения на речните нива и са възможни локални поройни наводнения

29.11.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на по-голямата част от реките в страната са се понижавали през изминалото денонощие. По-съществени повишения в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени във водосбора на р. Искър до + 26 см (Дунавски басейн) и във водосбора на р. Марица до + 23см (Източнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са под и около праговете за високи и средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от - 24 см до + 26 см

Черноморски басейн: колебания от - 5 см до + 15 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 80 см до + 23 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 15 см до + 6 см 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн речните нива днес ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене утре речните нива на реките, разположени западно от р. Янтра ще се повишават. На 1 и 2 декември вследствие на валежи от дъжд и снеготопене водните нива в басейна ще се повишават, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на реките западно от р. Вит и в горните течения на р. Янтра и р. Русенски Лом. От вечерните часове на 30 ноември до 2 декември има вероятност за поройни наводнения във водосборите на реките Ерма, Габерска, Нишава, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица, в горното течение на р. Огоста над яз. „Огоста“, в горното и средното течение на р. Искър (в притоците ѝ р. Витошка Бистрица, Владайска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър) и в горното течение на р. Янтра (в притоците ѝ Видима, Джулюница, Голяма река). Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30 ноември, 1 и 2 декември ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес (29.11) и утре речните нива ще бъдат без съществени изменения. На 1 и 2 декември в резултат на валежи и снеготопене, ще има по-значително повишение на водните нива и опасност от поройни наводнения във водосборите на реките. Владайска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър. На 2 декември водните количества на р. Искър при гр. Нови Искър ще бъдат над жълтия праг за предупреждение. На 2, 3 и 4 декември по-значително ще бъде повишението на водното ниво в средното и долното течение на основната река. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 30 ноември, 1 и 2 декември , че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще са без изменение. Вследствие на валежи от дъжд на 2 декември ще започнат повишения в селия водосбор Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 30 ноември, 1, 2 и 3 декември водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива в горните части от водосбора ще започнат временно да се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в средните и долни части на основните реки. След временно понижение на речните нива утре се очакват нови повишения, вследствие на снеготопене и валежи от дъжд. На 30 ноемвмри – главно в горните части от водосбора, от 1 и 2 декември – в средните и долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.