Очакват се повишения на речните нива през почивните дни

19.10.2018г.

 Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ):

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 9 см до + 9 см; за водосбора на р. Вит от - 9 см до + 9 см; за водосбора на р. Осъм от - 12 см до + 16 см; за водосбора на р. Янтра от - 8 см до + 7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 2 см до + 2 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива във водосбора на р. Искър от - 30 см до + 28 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива днес ще останат без съществени изменения. На 20 и 21 октомври в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките от басейна, по-значителни ще бъдат в следобедните и вечерни часове на 21 във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. От 22 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на водните нива в долните течения основните реки, но водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 октомври ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 21 и на 22 сутринта в резултат на валежи речните нива ще се повишават, по-значително в притоците на р. Искър над яз. „Панчарево“, р. Малък Искър и р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 20, 21 и 22 октомври, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 20 и 21 в резултат на валежи водните нива ще се повишават, по-значителни ще бъдат повишенията утре в долните части от водосбора. На 22 октомври речните нива във водосбора ще се понижават и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23 октомври водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и утре водните нива на реките ще останат без съществени изменения. В периода от следобедните часове на 20 до 23 октомври се очакват повишения на речните нива във водосбора, но водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук