Очакват се повишения на речните нива след валежите

14.06.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчисления по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения и валежи са регистрирани изменения от - 28 см до + 38 см в долните части на р. Огоста и в средното и долно течение на р. Искър. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от - 15 см до + 9 см. Водните количества на реките от басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили с до - 2 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. По-значителни изменения, в резултат на валежи, са регистрирани на р. Бяла при Смолян (- 41/+ 64 см) и на р. Арда при с. Вехтино (- 10/+ 31 см). Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча с - 86/+ 88 см.  Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от - 10 см до + 14 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в  басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. По-значителни  повишения, в резултата на валежи, са регистрирани на р. Места при м. Момина Кула (- 6/+ 28 см) и при  Хаджидимово (- 7/+ 35 см), р. Сушицка при с. Полена (- 27/+ 33 см) и на р. Джерман при Дупница (- 13/+ 20 см).Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от - 14 см до + 16 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и утре ще има повишения във всички водосбори западно от р. Русенски Лом. По-значителни ще бъдат повишенията днес във водосборите на реките разположени западно от р. Вит, а на 15 юни във водосборите западно от р. Искър и в горното и средното течение на р. Искър и в планинските части на реките Вит, Осъм и в горното течение на р. Янтра (по основната река и в притока ѝ р. Росица). На 16 и 17 юни речните нива в басейна ще се понижават или бъдат без съществени изменения, като вследствие на валежи са възможни нови краткотрайни повишения в планинските части от водосборите на основните реки в басейна. В резултат на интензивни валежи в следобедните и вечерни часове днес са възможни поройни наводнения във водосборите на р. Нишава (в горното течение по основната река), реките Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, в горните течения на Цибрица и на Огоста (по основната река и в притоците ѝ над яз. „Огоста“ и в р. Ботуня), в горното и средното течение на р. Искър (по основната река и в притоците ѝ над яз. Панчарево и в р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато). Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 15, 16 и 17 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива на реките във водосбора ще се повишават. По-значителни повишения ще има на водните нива на реките във водосбора над яз. „Искър“: реките Владайска,  Банкенска, Блато, Батулийска, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. На 15 юни в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“: реките Владайска и Банкенска. На 16 юни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 17 юни в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Лесновска и Владайска и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 15, 16 и 17 юни, че водните количества. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от водосбора ще се повишават в резултат на валежи. По-значителни ще са повишенията на 15 и 16 във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17 и 18 юни водните количества ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като в периода 15-17 юни са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на валежи. В периода от 17-19 юни вследствие на валежи се очакват по-значителни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.