Очакват се повишения на речните нива в Северна и Източна България

29.06.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес след обяд  в Централна и Източна България ще има валежи. Количества от 10-20 л/кв.м, на места в крайните източни райони  25 - 27 л/кв.м.

В четвъртък на отделни места в източните и планинските, а в петък и в западните райони ще превали за кратко. Количества от 1-5 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 27 до 8 ч. на 28 юни водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без изменение. Повишения, вследствие на валежи са отчетени в Дунавския басейн, във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра и в Източнобеломорския басейн – във водосбора на Арда.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на: р. Огоста – долното течение, р. Янтра при Велико Търново и Каранци, р. Русенски Лом (Дунавски басейн),  р. Провадийска – горното течение и р. Камчия (Черноморски басейн); р. Тунджа – долното течение, р. Марица при Пловдив и Първомай, и притоците на р. Марица - р. Тополница над яз. Тополница и р. Сазлийка при  Гълъбово (Източнобеломорски басейн), р. Джерман при  Дупница и р. Струма – долното течение (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -50 см до +70 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -41 см до +64 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните са колебания от -18 см до +18 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива във водосборите на всички реки, разположени на изток от р. Огоста, като по-съществени ще бъдат във водосборите на реките: Янтра – основната река при Габрово, Велико Търново и Каранци и във водосборите на притоците й реките  Белица,  Лефеджа и Росица; Русенски Лом – целия водосбор и Добруджанските реки. Днес преди обяд във водосборите на Добруджанските реки са възможни локални поройни наводнения.

На 30 юни  и 1 юли  повишения се очакват в долните течения на наблюдаваните реки в басейна, в резултат на оттичане.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 29 и 30 юни  и  на 1юли ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес са възможни по-значителни повишения на водните нива във водосборите на основната река над яз. Панчарево, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър. Днес и утре ще има незначително повишение на водното ниво на основната река след гр. Нови Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 29 и 30 юни и на 1юли ще бъдат над средномногогодишната стойност. Днес и утре сe очакват повишения на водните нива в целия водосбор. По-съществени ще бъдат повишенията днес на нивата на основната река при  гр. Габрово и Велико Търново и във водосборите на притоците й: р. Белица, р. Лефеджа и р. Росица. Утре нивата в по-голямата част от водосбора ще се понижават, като повишения са възможни в долните части на основната река, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 29 и 30 юни и на 1 и 2 юли  ще бъде над средномногогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще се повишават. Очаква се повишенията да бъдат по-съществени в горните части на водосбора днес, а от утре и в долните. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.