Очакват се повишения на речните нива в Западна и Централна България

26.09.2015г.

 

Днес, главно в Западна и Централна България ще има валежи. Очакваните количества ще са от 5 до 15 л/кв.м. В отделни райони са възможни и по-големи количества. В неделя и понеделник валежите ще са повече в Западна и Централна България, между 10 и 20 л/кв.м на денонощие, локално дори повече.
През изминалото денонощие (от 8 часа на 24.09 до 8 часа на 25.09) нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се повишили незначително. В по-голямата част от страната те са около праговете за средни и ниски води. Нивата на реките в долното течение на р. Провадийска (Черноморски басейн) и в средното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните от НИМХ реки са:
Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +36 см. Повишение от 36 см е отчетено на р. Русенски Лом при с. Божичен.
Черноморски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от -7 см до +6 см;
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са незначителни повишения на нивата на: р. Тунджа с до +9 см при гр. Елхово, р. Марица с до +22 см при гр. Пловдив, в поречието на р. Арда с +3 см. Повишение на нивото на р. Въча при Забрал с +87 см в резултат на работата на хидротехническите съоръжения;
Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +4 см.
Според метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН за Дунавския басейн, днес и утре, в резултат на прогнозираните валежи, се очакват повишения на нивата на реките на запад от р. Огоста (р. Тополовец, р. Войнишка, в горното течение на р. Лом, р. Цибрица и р. Огоста) и в целия водосбор на притока й Скът, на р. Искър – средно и долно течение.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества във вечерните часове на 26, 27 и 28 септември над средната многогодишна стойност. На 26, 27 и 28 септември ще започне покачване на водните нива и на реките във водосборите на реките Лесновска, Блато, Искрецка, Златна Панега и Гостиля. По-значително покачване на водите ще има на 27 и 28 септември в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 26, 27 и 28 септември около средномногогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира за 26 ,27, 28 и 29 септември нива на реките около и под средномногогодишната стойност. До 27 септември нивата ще се понижават плавно. От 28 се очакват известни повишения на нивата, първоначално в горните части на водосбора, а от 29 и в останалата част на водосбора.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.