Очакват се повишения на речните нива в долните части на водосборите

22.02.2016г.

 

Днес и във вторник през по-голямата част от деня няма да има валежи. Привечер и през нощта срещу сряда на отделни места в северозападната половина от страната ще превали слаб дъжд. В сряда сутринта на места в Северна и Западна България ще има валежи, а през втората половина от деня - в Източна. Сумарните количества дъжд ще са между 5 и 10 л/кв.м, в Южна България до 5 л/кв.м.

През денонощието от 8:00 часа на 20.02 до 8:00 часа на 21.02 нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишавали. По-значителни  повишения, вследствие на регистрираните валежи са отчетени на р. Искър при Нови Искър - 42 см, р. Янтра при Велико Търново - 25 см (Дунавски басейн), р. Харманлийска при гр. Харманли - 13 см, р. Марица при гр. Харманли - 12 см (Източнобеломорски басейн). Регистрираните повишения в горното и средно течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) са  вследствие работата на хидротехническите съоражения. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са реките Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), южночерноморските реки и горното средно течение на Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на нивата на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн -  от -38 см до +42 см;

Черноморски басейн - от -3 до +2 см;

Източнобеломорски басейн - от -77 см до +80 см;

Западнобеломорски басейн - от -18 см до +15 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавски басейн днес все още е възможно да има повишения на речните нива в долните части на водосборите. До 24.02 нивата на реките в басейна ще се понижават плавно. На 24 и 25.02 се очакват краткотрайни повишения на нивата, вследствие на валежи.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 22 и 23.02 около и над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 22, 23 и 24.02 ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Днес все още са възможни незначителни повишения в долните части на водосбора вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25.02 ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес са възможни краткотрайни повишения в долните части на водосбора, вследствие оттичане, след което нивата във водосбора ще се понижававт. Нови повишения във водосбора сe oчакват след 23.02. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.