Очакват се повишения на речните нива в резултат на валежи

15.05.2019г.

В резултат на интензивни валежи има вероятност за поройни наводнения както следва:

  • в следобедните часове на 15.05 във водосбора на р. Вит: в планинските части от водосбора на р. Черни Вит;
  • във вечерните часове на 16.05 във водосбора на р. Вит: в планинските части от водосбора на р. Черни Вит.
  • в следобедните часове на 15.05 в горната част на басейна р. Тополница – във водосборите на реките Църквищенска и Медетска.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -12 см до +16 см, за водосбора на р. Искър от -13 см до +19 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра от -10 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Лом при с. Василковци, р. Мусаленска Бистица при лет. Боровец и р. Искър в горното и средно течение, които са с водни количества около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -8 см до +4 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -16 см до +13 см; за водосбора на р. Арда от -9 см до +15 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в горното и средното течение на р. Марица (до -47/+48 см при гр. Белово) и в средното и долно течение на р. Въча (с до -79/+80 см при м. Забрал). Водните количества на почти всички реки са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи са р. Марица при м. Забрал и р. Тунджа при гр. Павел баня.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки във водосбора на р. Струма са се повишили, вследствие на валежи, а тези във водосбора на р. Места са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са регистрирани на р. Елешница при с. Ваксево (+ 30 см) и на р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно (+28 см). Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -2 см до +4 см, а в останалата част от водосбора на р. Струма от -4 см до +16 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното и средно течение на р. Струма и притоците ѝ р. Джерман и р. Елешница са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (15.05) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се повишават: на 15 и 17.05 главно в западната му част; на 16.05 – в източната. По-значителни ще бъдат повишенията: днес (15.05) във водосборите на р. Огоста (в притоците ѝ р. Шугавица, р. Ботуня, р. Въртешница в района на гр. Враца и в горното течение на р. Скът, в горното и средното течение на р. Искър (по основната река и в притоците ѝ над яз. Искър, р. Владайска, р. Лесновска, р. Блато, р. Габровница, р. Малък Искър (в района на гр. Ботевград, гр. Етрополе и гр. Роман) и р. Златна Панега), в горното течение на р. Вит ( в притоците ѝ р. Черни Вит (в района на с. Черни Вит), р. Бели Вит (в района на гр. Тетевен и с. Рибарица) и р. Калник (в района на с. Лесидрен)), в горното течение на р. Осъм (в притоците ѝ р. Черни Осъм(в района на с. Орешак) и Бели Осъм (в района на гр. Троян)) и в горното течение на р. Росица и притока ѝ р. Видима (водосбора на р. Янтра); на 16.05 - във водосборите на реките източно от р. Янтра и в горните течения на р. Искър, р. Вит и р. Осъм; на 17.05 във водосборите на реките западно от р. Янтра. На 18.05 повишения на водните нива ще има във водосбора на р. Янтра, вследствие на валежи и в долните течения на основните реки от басейна, вследствие на оттичане.

В резултат на интензивни валежи има вероятност за поройни наводнения както следва:

  • в следобедните часове на 15.05 във водосбора на р. Вит: в планинските части от водосбора на р. Черни Вит;
  • във вечерните часове на 16.05 във водосбора на р. Вит: в планинските части от водосбора на р. Черни Вит.


Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (15.05) и през следващите два дни, в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в горните части на водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията на 15 срещу 16.05 по основната река (след с. Гаврил Геново) и в притоците ѝ р. Дългоделска Огоста, р. Бързия (в района на с. Бързия), р. Берковска (в района на гр. Берковица), р. Ботуня (в района на гр. Вършец), р. Въртешница (в района на гр. Враца) и в горното течение на р. Скът. На 17 и 18.05 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане водните нива в средното и долното течение на основната река ще се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18.05.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (15.05) и в следващите два дни речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията в следобедните часове днес 15.05 на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Малък Искър; в следобедните и вечерните часове на 16.05 на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Искрецка; в следобедните часове на 17.05 водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка. От вечерните часове на 17.05 и на 18.05 водните нива постепенно ще започнат да се понижават. В периода 15-18.05 ще се повишат водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 16, 17 и 18.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (15 и 16.05) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 17 и 18.05, вследствие на валежи ще има повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18, 19 и 20.05.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (15.05) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 16.05 до 19.05 са възможни незначителни повишения на речните нива, основно в долните части от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.