Очакват се повишения на речните нива в средните и долни течения на водосборите

05.03.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали. В неделя и през деня в понеделник валежи не се очакват. Привечер и през нощта срещу вторник обаче в западните райони ще започнат валежи, все още в незначителни количества.

През денонощието от 8 ч. на 3 до 8 ч. на 4 март нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без промяна. По-значителни повишения са регистрирани на р. Искър при Нови Искър + 24 см (Дунавски басейн), р. Веселие при Ропотамо + 10 см (Черноморски басейн), р. Струма при Перник + 36 см, р. Елешница при с. Ваксево + 10 см и р. Струмешница при с. Струмешница + 10 см (Западнобеломорски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), някои от черноморските реки и средното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 7 см до + 24 см

Черноморски басейн: изменения с до + 10 см до - 4 см

Източнобеломорски басейн: измененията са от - 9 см до + 10 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 7 см до + 36 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес водните нива на реките в басейна ще се повишават. По-значителни повишения се очакват във водосборите р. Искър (средно и долно течение), Вит, Осъм, Янтра и Русенски лом. От вечерните часове днес водните нива ще се понижават, утре все още са възможни повишения в долните части на реките вследствие оттичане.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 март ще бъдат над средната многогодишна стойност. Днес по-значително се покачат речните нива в средното и долното течение на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 5, 6 и 7 март ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. По-значителни повишения се очакват днес в целия водосбор и утре – в долното течение, но водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски лом прогнозира, че в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8 март ще бъде над средно многогодишната стойност. В периода се очакват повишения във водосбора, днес в долните части. По-значителни повишения се очакват във водосбора на Черни Лом. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.