Очакват се повишения на реките Огоста, Искър, Янтра

01.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, днес ще превали главно в Западна България. Очакваното количество ще е между 1-5, на отделни места се очакват валежи с количества между 8-10 л/кв.м. В понеделник на отделни места ще има слаби превалявания с количество до 5 л/кв.м. Във вторник от запад на изток ще превали слаб дъжд с очаквано количество 1-5 л/кв.м.
Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие: През последното денонощие няма съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки – регистрираните колебания на речните нива са в рамките на +/- 10 см., като на голяма част от пунктовете за наблюдение се отчита задържане или понижение. В резултат на снеготопене или действието на нарушители на естествения режим на оттока на реките се отбелязва повишение с + 19 см на р. Арда при Рудозем.
Към настоящия момент водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води. В почти цялата страна почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
На база метеорологичната и хидрологична обстановка днес и утре се очакват известни повишения на речните нива в страната, в резултат на прогнозните валежи, намалената ретензионна способност на почвата и снеготопенето. За Дунавски басейн, в резултат на оттичането на реките Огоста, Искър, Янтра се очакват кратковременни повишения към устията им.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.