Очакват се повишения на водните нива

19.04.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от Дунавския и Черноморския басейни са се повишавали. По-значителни повишения са регистрирани на р. Осъм при хидрометрична станция Изгрев (+47 см) и на р. Факийска при хидрометрична станция Зидарово (+90 см). В Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн водните нива са се понижавали или са останали без съществени изменения.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над стойностите за средни води. Около праговете за ниски води са водните количества при отделни хидрометрични станции в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -29 см до +47 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -1 см до +90 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -70 см до +12 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: От вечерните часове днес и през нощта срещу 20 април в резултат на валежи ще се повишават речните нива в басейна, като значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на реките Искър (в средното и долното течение на основната река и във водосборите на притоците й р. Малък Искър и р. Златна Панега), Вит (в целия водосбор), Осъм (в целия водосбор) и Янтра (в горната част от водосбора). На 20 април през деня водните нива ще започнат да се понижават, като повишения ще има в средните и долните течения на реките вследствие на оттичане. На 21 и 22 април тенденцията към понижение на речните нива в басейна ще се запази.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. От следобедните часове днес и на 20 април в резултат на валежи се очакват по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка р. Малък Искър и р. Златна Панега. Днес и в следващите три дни ще има значителни повишения на водното ниво в средното и долното течение на основната река, в резултат на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 20, 21 и 22 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Вследствие на прогнозирани валежи от дъжд в следобедните часове днес и утре се очакват нови повишения на водните нива в целия водосбор, като значителни ще бъдат повишенията в горното течение на основната река при градовете Габрово и Велико Търново и във водосборите на притоците р. Лефеджа и р. Росица. След 21 април водните нива плавно ще се понижават, но ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 20, 21, 22 и 23 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес нивата в басейна ще продължат временно да се понижават, като повишения вследствие оттичане са възможни все още само в долните части от водосбора. В периода 20-22 април вследствие на валежи във водосбора се очакват нови повишения като по-съществени ще бъдат те във водосбора на р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.