Очакват се повишения на водните нива в резултат на оттичане

05.05.2016г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес в по-голямата част от страната валежите ще продължат, но ще са с прекъсвания и с тенденция към отслабване. Количества за денонощието ще са предимно от 5-15 л/кв.м, в района на Предбалкана и на места в Източна България до 20-30 л/кв.м. През нощта срещу петък и в петък все още на много места ще има превалявания, в западните райони – предимно слаби, до 5 л/кв.м, в Източна България – 5-15 л/кв.м. През нощта срещу събота и в събота сутринта само на отделни места, главно в северозападните райони са възможни превалявания до 2-3 л/кв.м, около и след обяд ще превали на много места от 2-3 до 15-18 л/кв.м. По-малка е вероятността за валежи в североизточните райони.

През изминалото денонощие (8 ч. на 3 до 8 ч. на 4 май) водните нива на почти всички от наблюдаваните реки в страната са се повишавали, като съществени повишения са регистрирани в Дунавски и Западнобеломорски басейни. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн), р. Тунджа при Елхово, р. Чепеларска при с. Бачково, горното и долното течение на р. Марица, р. Арда при гр.Вехтино (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:Дунавски басейн: колебания от - 40 см до + 121 см

Черноморски басейн: колебанията са от - 6 см до + 50 см

Източнобеломорски басейн: колебанията от - 37 см до + 50 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 28 см до + 59 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес ще се наблюдават повишения на водните нива, в резултат на оттичане, в долните части на всички водосбори, разположени западно от р. Искър (р. Войнишка, р. Арчар, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и р. Скът), както и в средните и долни течения на реките Искър, Вит и Осъм.

До утре се очакват повишения във водосбора на р. Янтра – в горното и средно течение на основната река и притоците й (Росица, Дряновска, Белица, Джулюница), като по-съществени ще бъдат на 6 май по р. Росица и по основната река при Габрово, където се очаква водното количество да премине жълтия праг на внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. По-значително ще бъде покачването на водното ниво в долното течение на основната реката днес и утре. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 5, 6 и 7 май, че водните количества ще бъдат над средно многогодишната стойност. Днес и утре ще продължат да се повишават водните нива в целия водосбор. По-съществени ще бъдат повишенията по р. Росица и в горното течение на основната река, като при Габрово утре се очаква водното количество да премине жълтия праг на внимание. В останалата част от водосбора водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8 май ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 1-2 дни, се очакват повишения във водосбора. По-значителни повишения се очакват днес и утре в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.