Очакват се повишения на водните нива в резултат на валежи

08.06.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: регистрирани са колебания на речните нива от -48 см до +42 см. Водните количества на реките от басейна са около и над праговете за средни води.

Черноморски басейн: регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -8 см до +10 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: регистрираните колебания на водните нива на реките са от -31см до +39 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: регистрираните колебания на речните нива са от -12 см до +11 см. Водните количества на реките от басейна са около и над праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес речните нива ще се понижават. В следобедните и вечерните часове на 9 юни в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на реките: Ерма, Скомля,  Лом, Цибрица, Огоста (р. Бързия и р. Шугавица, р. Ботуня, р. Скът), Искър (над яз. Панчарево и реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър)

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения: В следобедните и вечерните часове на 09.06 във водосборите на р. Нишава и притока и р. Габерска; р. Бистрица Витошка, р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка (водосбор на р. Искър).

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 юни 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще се понижават. В следобедните и вечерни часове часове на 9 юни ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево и реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. От вечерта на 10 и на 11 юни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 09, 10 и 11.06.2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес 8 юни и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 9, 10, 11 и 12 юни 2018 г. ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

подробна информация за страната можете да намерите
тук.