Очакват се повишения, но под праговете за предупреждения, МОСВ деактивира Оперативното звено

22.05.2016г.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН), Оперативното звено в МОСВ ще бъде деактивирано днес, считано от 11 ч.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН) днес в Югоизточна България все още ще има валежи, но те ще са слаби и след обяд вече ще са спрели. Количества до 5л/кв.м. В понеделник на места в източните райони ще превали и прегърми, количества 1-5 л/кв.м. Във вторник от запад на изток ще превали и прегърми, количествата в Западна и Централна България от 1-2 до 15-17 л/кв.м, в Източна ще превали през нощта срещу сряда.

През денонощието от 8ч. на 20 до 8ч. на 21май  водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения са регистрирани на р. Искър при гр. Нови Искър с 24 см, и в Западнобеломорски басейн  до +8 см. Регистрираните повишения в горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) са вследствие работа на хидротехнически съоръжения.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на р. Черни Вит при с. Черни Вит, р. Джулюница при с. Джулюница, р. Голяма река при гр. Стражица (Дунавски басейн), р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн), р. Марица при гр. Белово и притоците й р. Чепеларска при с. Бачково и р. Харманлийска при гр. Харманли, р. Арда при гр. Вехтино и р. Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -32 см до +53 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са с до -10 см до +4 см;

зточнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -37 см до +67 см;

ападнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -5 см до +8 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес се очакват по-значителни повишения във водосборите  на реките Лом, Цибрица, Огоста (водосбора над яз. Огоста) и Искър. Повишения са възможни и във водосборите на реките  Вит, Осъм и Янтра. На 23 май  водните нива в басейна ще се понижават. От вечерните часове  на 24 май  се очакват нови повишения във водосборите от басейна.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24  май  ще бъдат над средномногогодишните стойности. От следобедните часове днес и утре, водните нива на реките във водосбора на р. Искър ще се понижават. В следобедните часове на 24 май  ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в горната част на водосбора. Високи нива и повишения  ще има в средното  и долното течение на основната река Искър в периода 22 – 25 май. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24 май ще бъдат над средномногогодишната стойност. Днес по-съществени повишения се очакват по основната река при гр. Габрово и по притока й р. Росица при гр. Севлиево. На 23 май  водните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават - повишения са възможни само в долните части на основната река  вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозирането водно количество в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25.05.2016 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора плавно ще се понижават. От вечерните часове на 24 май се очакват значителни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес е възможно нивата на южночерноморските реки да се повишават краткотрайно, в резултат на прогнозирани валежи. На 23 май  се очакват понижения на водните нива на наблюдаваните реки в басейна. Нови  краткотрайни повишения в басейна са възможни на 24 май.

Подробна информация за страната можете да намерите тук