Очакват се повишения в долните течения на основните реки

26.10.2017г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) водното ниво на река Тунджа при Елхово е възможно да премине жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 27 октомври и да остане над него до 28 октомври. В резултат на оттичане се очакват повишения в долните течения на южночерноморските реки, където на 28 октомври в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения. Очакват се  краткотрайни повишения в долните течения на основните реки в Дунавски и Източнобеломорски район.

През изминалото денонощие вследствие на оттичане са се повишавали речните нива в долните течения на част от основните реки в Дунавския, Черноморския и Източнобеломорския басейн: р. Осъм при с. Изгрев (+94 см); р. Янтра при с. Каранци (+136 см); р. Тунджа при гр. Елхово (+22 см); р. Харманлийска при гр. Харманли (+40 см).

Водните количества на повечето наблюдавани реки в страната са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества във водосборите на  р. Вит, р. Осъм, р. Янтра, южночерноморските реки и в родопските притоци на р. Марица.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -189 см до +210 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -232 см до +93 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +92 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре тенденцията към понижение на речните нива ще се запази, като в резултат на оттичане  са възможни повишения в долните течения на основните реки. На 28 и 29 октомври вследствие на валежи ще се повишат нивата във водосборите на р. Искър и на реките, разположени на изток от нея, като по-значителните ще бъдат във водосборите на р. Янтра и добруджанските реки.

· Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 октомври  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и утре водните нива на реките в басейна ще се понижават. От ранните часове на 28 октомври и през деня ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна. На 28 и 29 октомври ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

· Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира,че водните количества на 27, 28 и 29 октомври ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре водните нива в целия водосбор ще се понижават. На 28 октомври в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

· Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира., че водните количества в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 октомври ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  вследствие на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. През следващите 2-3 дни нивата ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.