Очакват се повишения в средните и долни течения на повечето реки

28.09.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие вследствие на валежи и оттичане са регистрирани повишения на водните нива в средните и долните течения на реките в цялата страна. Значителни повишения са отчетени във водосборите на реките  Ропотамо  – с  до +140 см  и  на Велека  – с до +163 см . Водните количества на наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества: в долните течения на р. Факийска и р. Ропотамо (Черноморски басейн),  в средното течение на р. Марица и във водосбора на притока й р. Чепеларска (Източнобеломорски басейн) . Днес и през следващите два дни в резултат на валежи се очаква нивата във водосборите на южночерноморските реки  Ропотамо, Велека и Резовска да се задържат високи. След 30 септември нивата в басейна ще започнат да се понижават.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -54 см до +42 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -373 см до +163 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -70 см до +55 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +20 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре  в резултат на оттичане са възможни краткотрайни повишения на водните нива в средните и долните течения на наблюдаваните реки в басейна. След 29 септември  нивата  ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 29 и 30 септември и на  1 октомври  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  водното ниво в средното и долното течение на основната река ще продължи да се повишава. В следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на 29 и 30 септември и на 1 октомври  водни нива  ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес  нивата в целия водосбор ще започнат да се понижават. През следващите три дни тенденцията към понижение ще се запази. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 29 и 30 септември  и на 1 и  2 октомври  ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.