Очакват се повсеместни повишения на речните нива

24.11.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) и през това денонощие ще има превалявания. На повече места и повече по количество ще са в Западна и Северна България. Очакваните количества са 5-15 л/кв.м, на места в северозападните райони до 20-25 л/кв.м. През нощта срещу сряда и в сряда валежи ще има на много места, количествата ще са 2-10, на места в североизточните райони и в планините на Западна България до 15-20 л/кв.м. През нощта срещу четвъртък валежите ще се усилят и в западната половина от страната ще са 10-25 л/кв.м, на места и повече, а в източната ще са предимно между 2 и 10 л/кв.м. В четвъртък чувствително ще отслабнат и временно ще спрат, очакваните количества ще са до 2-5 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 22 до 8 ч. на 23 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от Дунавския и Западнобеломорския басейн, както и Родопските притоци на р. Марица и р. Арда в Източнобеломорския басейн, се повишиха вследствие на валежите. В Черноморския басейн нивата останаха без промяна. По-значителни повишения са отчетени на р. Искър при Нови Искър - 102 см, и в поречието на Струма: р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно - 46 см, р. Елешница при с. Ваксево - 32 см и р. Струма при Бобошево - 33 см. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за ниски и средни води. Водните количества в горното течение на р. Вит (Дунавски басейн) са около праговете за екстремно ниски води, а на р. Сазлийка при Гълъбово (Източнобеломорски басейн), както и в горното и средно течение на поречие Струма, са около прага за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от +102 см до -68 см

Черноморски басейн: водните нива са се понижили с до - 1 см

Източнобеломорски басейн: изменения от + 20 до - 9 см

Западнобеломорски басейн: колебания в рамките на - 2 до + 46 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:

Дунавския басейн днес и през следващите 1-2, в резултат от прогнозираните валежи се очаква нивата на реките в целия Дунавски басейн да се повишават. По-значителни се очакват във водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм както и Добруджанските реки в периода 26-27 ноември. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че прогнозираните водни количества на 24, 25. и 26.11. ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. На 25 и 26 по-значително ще бъде покачването на водните нива на реките във водосборите над яз. Панчарево, реките Владайска, Лесновска, Малък Искър и в долното течение на основната река, след вливането на р. Малък Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 24, 25 и 26, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 24, 25, 26 и 27 водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. Очаква се повишение на нивата в целия водосбор като по-съществени се очакват да бъдат на 25 в горните части на водосбора, а на 26 и в долните части. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.