Очакват се само на места краткотрайни и незначителни превалявания

11.08.2014г.

По прогноза на НИМХ, днес само на отделни места в планините от западната половина на страната са възможни следобедни краткотрайни, незначителни по количество, превалявания. Във вторник и сряда не се очакват валежи.
През това денонощие речните нива в по-голямата част от страната продължиха да се понижават, като повечето от наблюдаваните реки в момента са с водно количество около и над средномесечното.

През следващото денонощие не се очаква съществена промяна на водните нива на реките.

Временни и незначителни повишения на нивата на реките са възможни в планинските водосбори на р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра, в поречията на реките Провадийска и Камчия, в Рило - Родопските притоци на р. Марица и р. Арда, в Старопланинските притоци на р. Тунджа и в Пиринските притоци на р. Струма и р. Места.