Очакват се съществени повишения на речните нива поради високата почвена влага и прогнозираните валежи

12.03.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес до обяд ще е почти без валежи. След пладне ще започне да вали в Югозападна България и през нощта срещу неделя валежите ще обхванат по-голямата част от страната. Количествата в Западна България от  5-15 л/кв.м, в планинските й райони  - 20-30 л/кв.м, където ще се образува и снежна покривка. В останалата част от страната – между 1 и 6 л/кв.м.

В неделя валежите ще продължат: в западната половина от страната ще са  10-15 л/кв.м, в източната - 2-12 л/кв.м. Количествата  за нощта срещу понеделник: в западната половина още 10-20 л/кв.м, на места в Предбалкана и по високите полета е възможно дъждът да премине в сняг,  в източната половина - 2-12 л/кв.м. В понеделник валежите  чувствително ще отслабнат и ще спрат, количества в югозападната половина от страната - до 10 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч.на 10 до 8 ч. на 11 март речните нива в по-голяма част от страната са се повишавали или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения на водните нива са отчетени в  реките  Огоста,  Искър, Вит, Осъм (Дунавски басейн), средното и долното течение на Марица, Арда и притоците към нея (Източнобеломорски басейн), Места и Струма (Западнобеломорски басейн).

Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са р. Врана при с. Кочово, р. Айтоска при с. Камено, р. Факийска при с. Зидарово, р. Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн) и р. Марица при гр. Пловдив (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +44 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания на нивата от -2 см до +30 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -16 см до +23 см;

Западнобеломорски басейн: Колебанията на водните нива са от -22 см до +52 см.

Дунавски басейн: От днес следобяд  до 16 март речните нива в целия басейн ще се повишават, вследствие на високата почвена влажност и прогнозирани валежи. На 13 март се очакват по – съществени повишения във водосборите на р. Огоста и реките западно от нея, както и в средното и долно течение на р. Искър. На 13 и 14 март се очакват значителни повишения на речното ниво на р. Вит и в горното течение на р. Янтра и притоците й - р. Джулюница и р. Голяма река.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14 март ще бъдат над средната многогодишна стойност. В прогнозирания период се очаква покачване на водните нива на реките във водосборите на реките Владайска,  Банкенска, Лесновска,  Батулийска и  Малък Искър. В периода 13-16 март значително ще се покачи водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 12, 13 и 14 март  ще бъдат над средномногогодишната стойност. Водните нива ще се задържат. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 март ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и утре нивата ще останат без съществена промяна. От обедните часове на 13 март  ще започнат повишения, вследствие на прогнозираните валежи. Значителни повишения във водосбора са възможни в периода 13-16 март  - първите 2 дни в горните части на водосбора, от обедните часове на 14 март  - и в долните.  По-съществени повишения се очакват във водосбора на Черни Лом. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Нивото на река Дунав при Калафат/Видин/ е в зоната на „Защита от наводнение“ по румънската система и слабо ще се понижава до 18 март.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.