Очакват се валежи в Южна България

28.02.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН днес времето ще бъде облачно със слаби превалявания, главно в Южна България. Очакваните количества на валежите за 48 /вчера и днес/ часа в Южна България ще са между 3 и 8 л/кв.м, в Рило- Родопската област ще са между 10 и 15 л/кв.м, в отделни райони и до 20 л/кв.м. В останалата част от страната очакваните количества на валежите ще са до 2 л/кв.м.
В неделя на места, главно в Западна България, ще превалява слаб дъжд, в планините над 1600 метра валежите ще са от сняг. Очакваните количества ще са между 1 и 5 л/кв.м. В понеделник на отделни места в страната ще има слаби превалявания, очакват се валежи с количества до 5 л/кв.м.
През последното денонощие речните нива в почти цялата страна са продължили да се повишават. В Дунавския басейн повишения са отчетени в поречията: Огоста с до +21 см, Искър с до +36 см, Янтра с до +8 см; В Черноморския басейн повишения са регистрирани на реките Луда Камчия при с. Бероново с +18 см и Факийска при с. Зидарово с +6 см. Източнобеломорски басейн: в поречие Тунджа с до +4 см, в поречие Марица (р. Сазлийка с +20 см, Марица при Харманли и Свиленград с +10 см); Западнобеломорски басейн: поречие Струма с до +10 см.
Към настоящия момент водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води. В почти цялата страна почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
На база метеорологичната и хидрологична обстановка днес и утре се очакват известни повишения на речните нива в страната, в резултат на прогнозните валежи, намалената ретензионна способност на почвата и снеготопенето. За Дунавски басейн, в резултат на оттичането на реките Огоста, Искър, Янтра се очакват кратковременни повишения към устията им.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.