Очакват се значителни повишения на някои реки

12.10.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес все още ще превалява, но значителни валежи не се очакват. В четвъртък и петък без валежи.

През последното денонощие водните нива в реките в Черноморски и Западнобеломорски басейн са останали без съществени изменения. Повишения, вследствие на валежи са отчетени в Дунавски и Източнобеломорски басейн, във водосборитите на реките Огоста, Искър, Осъм и Марица. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 19 см до + 41 см

Черноморски басейн: колебания са от - 2 см до + 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 36 см до + 67 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 6 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес водните нива ще се повишават, в резултат на валежи от дъжд. По-значителни краткотрайни повишения са възможни в горните и средни части от водосборите на реките Огоста, Вит, Осъм, Янтра и в средното и долно течение на реките Искър и Русенски Лом. От 13 октомври водните нива в басейна ще започнат да се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните части от водосборите на наблюдаваните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, водните количества на 12, 13 и 14 октомври ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре ще ce покачат водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“, Владайска, Банкенска, Лесновска, Блато, Батулийска и Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. Утре водните нива на реките в тези водосбори ще започнат да се понижават. Днес и утре ще има покачване на водното ниво в средното и долното течение на основната река, но водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 12, 13 и 14 октомври, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес, вследствие на валежи се очакват резки повишения на водните нива в целия водосбор на Янтра. Увеличените водни количества ще се задържат до утре, когато реките ще започнат да се оттичат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 октомври водните количества  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В периода 12-14 в басейна се очакват значителни повишения на водните нива, първия ден – главно в горните части на водосбора, от нощта срещу 13 – и в долните. По-съществени повишения се очакват днес във водосбора на р. Бели Лом. От вечерните часове днес се очаква нивата в басейна да започнат да се понижават, отначало в горните части на водосбора, а от 14 и в най-долните му части. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.