Очакват се значителни повишения на речни нива

12.08.2016г.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обявява за днес жълт код за вятър. Силен северен, с пориви до 20-24 м/с, се очаква в областите Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Север-северозападен с пориви до 14-17 м/с (7 бала по Бофорт) – за Черно море. Днес интензивни валежи ще има в Централна, а след обяд – и в Източна България. Очакваните количества са 10-20 л/кв.м, на отделни места в планинските райони – до около 30 л/кв.м. В събота и неделя вероятността за валежи е малка.

През денонощието от 8 ч. на 10 до 8 ч. на 11 август повечето от речните нива в страната са се понижавали или са останали без изменения. Повишения на водните нива в резултат на оттичане и работа на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавски и Източнобеломорски басейн, във водосборите на реките Искър и Марица. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Над праговете за високи води са водните количества в горното течение на р. Марица при с. Радуил (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 11 см до + 14 см

Черноморски басейн: колебанията са от - 2 см до + 2 см

Източнобеломорски басейн: колебанията са от - 18 см до + 39 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 11 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн до утре се очакват значителни повишения на водните нива в целия басейн, като по-съществени ще бъдат, както следва: във водосборите на реките Огоста – в горното й течение, Искър – в горното и средното й течение, Вит – в горнота течение, Осъм – в горното и средното течение, Янтра – в горното и средното течение на основната река и целите водосбори на притоците й Белица, Дряновска, Лефеджа, Росица, Русенски Лом – в средното и долното й течение. На 13 и 14 август в резултат на оттичане се очакват повишения в долните течния на Искър,. Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 август ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес се очакват повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“, р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и р. Златна Панега. Днес и утре ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 12, 13 и 14август, че водните количества ще бъдат над средно многогодишната стойност. В резултат на валеж днес се очакват значителни повишения на водните нива на основната река при Габрово, Велико Търново и с. Каранци и във водосборите на притоците й Белица, Дряновска, Лефеджа и Росица. От утре водните нива ще започнат да се понижават и в резултат на оттичане се очакват повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 август ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. В периода 12-14 август се очакват значителни повишения във водосбора, като на 12 и 13 ще бъдат главно във водосборите на Черни и Бели Лом и в долните части на водосбора (след сливането на Бели и Черни Лом). На 14 август повишения ще има в долните части на водосбора, вследствие оттичане. От обедните часове на 13нивата ще започнат да се понижават, отначало в горните части на водосборите на реките Бели и Черни Лом, а на 14 и в долните части на р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.