Очакват се значителни повишения на речните нива след валежите

28.06.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишили през последното денонощие. По-значителни повишения, в резултат на валежи са регистрирани по р. Искър (с до + 43 см), по р. Вит (с до + 17 см), по р. Осъм (с до + 70 см), по р. Янтра (с до + 56 см) и по р. Русенски Лом (с до + 34 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за  високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите два дни, в резултат на валежи ще има значителни повишения на речните нива в целия басейн. Най-значителни ще бъдат повишенията днес следобед и през нощта на срещу 29 юни във водосборите на реките Габерска, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, горната част на водосбора на р. Лом,  Огоста (в горната част на водосбора над яз. „Огоста“ и р. Златица), Искър (над яз. „Панчарево“, р. Лесновска), Вит (Черни и Бели Вит), Осъм (водосбора над Ловеч),  Янтра (горното течение на р. Росица, водосбора на р. Янтра над Велико Търново, река Златаришка във водосбора на р. Лефеджа), Добруджанските реки (Сенковец, Канагьол,  Суха). На 29 юни повишения в сутрешните часове ще има в горното течение на р. Габерска, на р. Тополовец, на р. Войнишка, на р. Видбол, на р. Арчар, на р. Лом, р. Огоста (горната част на водосбора над яз. „Огоста“ и реките Бързия, Шугавица, Ботуня), Искър (над яз. „Панчарево“, реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Габровница,  Малък Искър). На 30 юни повишения се очакват в следобедните часове във водосборите на река Нишава, горното течение на р. Видбол, на р. Арчар, на р. Лом, на р. Огоста, р. Искър (реките Блато, Батулийска, Малък Искър) и във вечерните часове в долното течение на р. Янтра и във водосбора на р. Русенски Лом (р. Черни Лом). Значителни повишения на водните нива ще има в средните и долните течения на основните реки на 29 и 30 юни и на 1 юли.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения:

  • в обедните и следобедните часове днес  във водосбора на р. Искър в притоците ѝ реките Блато, Габровница и Малък Искър, във водосбора на Черни Вит над Тетевен и в горното течение на р. Лефеджа (приток на р. Янтра)
  • вечерта днес и през нощта срещу 29 юни във водосбора на р. Вит (в притоците ѝ  Черни Вит, Бели Вит, Калник (над с. Български Извор и над яз. „Сопот“) и р. Каменка (над с. Бежаново), в горното и средното течение на р. Осъм (в основната река и в притоците ѝ над Ловеч) и във водосбора на р. Росица над яз. „Александър Стамболийски“ (приток на р. Янтра)
  • от вечерните часове на 29 юни, през нощта срещу 30 и сутринта на 30 юни във водосборите на реките западно от р. Вит (реките Нишава, Габерска, Тимок,  Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Лом), в горните части от водосбора на р. Огоста (над Монтана и в притока ѝ р. Шугавица), р. Искър (над яз. „Панчарево“, реките Лесновска,  Владайска, Банкенска, Блато, Искрецка)
  • в обедните и следобедите часове на 30 юни в горната част на водосбора на р. Лефеджа (притока й реките Джулюница и Голяма река)

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 юни и 1 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора ще се повишават. Най-значителни ще бъдат повишенията на водните нива от вечерните часове днес до обедните часове утре на реките във водосборите над яз. „Панчарево“, реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска,  Искрецка, Малък Искър. Значително ще се повишат водните нива в средното и долното течение на основната река с максимуми на 29, 30 юни и 1 юли. Водните количества ще бъдат над праговете за внимание на 30 юни при Нови Искър и на 1 юли при с. Ореховица. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 29 и 30 юни и за 1 юли, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. В следобедните часове днес се очакват краткотрайни повишения на водните нива във водосбора на р. Джулюница, р. Росица и в горното течение на основната река над Велико Търново. През следващите два дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 29 и 30 юни и на 1 и 2 юли водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нивата във водосбора ще се повишават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.