Очакват се значителни повишения на речните нива в долните части на основните реки в Дунавския и Източнобеломорския басейн

09.07.2018г.

Анализът  на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките  през последното денонощие  са се повишили, вследствие на валежи. По-значителни повишения на речните нива са отчетени на р. Искър при гр. Нови Искър ( +61 см), както и по във водосборите на  р. Вит (до +144 см при с. Биволаре), р. Осъм (до +298 см при с. Изгрев), р. Янтра (до +82 см при с. Каранци). По-значително понижение е отчетено на р. Русенски Лом при с. Божичен -86 см. Регистрираните изменения в басейна са от -74 см до +47 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания  са от -1 до +8 см. Водните количества на реките  са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие, водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Арда - до -27/+35 см (на р. Арда при гр. Вехтино), за водосбора на р. Марица до -29/+38 см (на р. Банска при с. Добрич), и за водосбора на р. Тунджа - до -24/+29 см (на р. Беленска при гара Чумерна). Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили. Незначително повишение вследствие оттичане е регистрирано в долното течение на р. Струма. Регистрираните колебания в басейна са от -15 до +13 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и утре  в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн, по-значителни ще бъдат  в следобедните и вечерни часове на 9 юли  - в горните части от водосбора на р. Искър (над яз. Искър), както и във водосборите на р. Вит, Осъм и р. Янтра и в сутрешните и обедни часове на 10 юли  – във водосбора на р. Янтра (в притока ѝ р. Росица). Днес и утре вследствие оттичане ще има значителни повишения на речните нива в долните части на основните реки. От следобедните часове на 10 юли  ще започне понижение на речните нива. На 11 и 12 юни понижението на речните нива ще продължи.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от поройни наводнения

В следобедни часове на 9 юли – във водосбора на р. Огоста (над яз. Огоста), и във водосборите на р. Бели Искър и р. Мусаленска Бистрица (приток на р. Искър);

- Във вечерните часове на 9 и  срещу  10 юли  – в горните части от водосборите на реките Вит и Осъм;

-В сутрешните часове на 10 юли – в долните части от водосбора на р. Вит, в средните и долни части от водосбора на р. Осъм, във водосбора на р. Росица (приток на р. Янтра) и във водосбора на р. Янтра преди вливането на р. Лефеджа.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества за 10, 11 и 12 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се повишават, вследствие на валежи. По-значителни повишения се очакват по основната река над Габрово и във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание с изключение на р. Янтра при Габрово, където днес се очаква да премине жълтия праг.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12 и 13 юли ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и  утре нивата във водосбора ще се повишават вследствие на валежи. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.