Официално отриха дейностите по изграждането на водната инфраструктура на Кнежа

21.03.2013г.

 

 

 

На 21 март заместник-министърът на околната среда и водите Малина Крумова и кметът на община Кнежа Симеон Шарабански официално поставиха начало на изграждането на водната инфраструктура на град Кнежа. В официалната церемония участва и директорът на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен Румен Пенков.

В навечерието на Деня на водата беше поставено началото на строителните дейности по проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа – І етап и изграждане на ПСОВ – гр. Кнежа”. Проектът е на обща стойност 33,2 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Проектът предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 10 500 еквивалент жители. В проектните дейности е заложено изграждането на около 21 километра нова канализационната мрежа, от които 10 километра ще бъдат положени нови канализационни колектори. Обновяването на водопроводната мрежа ще е с около 15 километра. и 3 километра новоизградена водопроводна мрежа. С това се цели предотвратяване загубите на вода, а също и подобряване на градската среда, битовите и жизнените условия на населението.

 

Галерия