Официално представяне в България на Третата международна експедиция за изследване на река Дунав

16.09.2013г.

          Третата международна експедиция за изследване на река Дунав Joint Danube Survey (JDS3) официално ще бъде представена в България на пресконференция, която ще се проведе в град Русе на 17 септември, от 10 часа, в  хотел „Рига”, зала №2, ниво „Мецанин”.

В пресконференцията ще вземат участие представители на Международната комисия за опазване на река Дунав, на екипа на JDS3 и експерти от Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

След официалната част се предвижда посещение на корабите, участващи в JDS3.

Целта на третото поред мащабно проучване, което започна на 13 август в Германия, е събиране на актуални данни за цялото поречие на Дунав. В изследователския екип са включени химици, хидробиолози и микробиолози от Словакия, Румъния, Австрия, Сърбия, България, Унгария и Хърватия. Мониторингът на българския участък от реката започна на 13 септември и ще продължи до 20 септември. 

 

Организатор на JDS3 е Международната комисия за опазване на река Дунав.