Официално започна реализацията на Водния цикъл на Бяла Слатина

30.04.2013г.

 

На 29 април официално беше дадено началото на строителните работи по „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина”. Общата цел на проекта е подобряване качеството на услугите във ВиК сектора на територията на гр. Бяла Слатина. Една от целите на проекта е подобряване на качеството на околната среда на територията на Бяла Слатина, в резултат на въвеждането на пречистване на битовите отпадъчни води. Също така подобряване на жизнената среда на територията на Бяла Слатина чрез частичното подобряване на канализационната мрежа, ремонт водопроводна и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води.

Проектът се финансира чрез оперативна програма „Околна среда“, стартира през юни 2012 година с подписването на договора за реализацията му и трябва да приключи през март 2015 г. Общата стойност на проекта 22 848 633 лв. Освен пречиствателна станция за отпадъчни води, по проекта ще се поднови и част от водопроводната и канализационна мрежа на Бяла Слатина.

„За разлика от другите оперативни програми, ОПОС изгражда невидимата инфраструктура, която е фундаментът, и всички ние трябва да инвестираме в него, за да можем да вървим напред” - посочи директорът на Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“ в Министерството на околната среда и водите Мария Лазарова по време на официалната церемония за откриване на интегрирания проект за водния сектор на гр. Бяла Слатина.

 

 

Галерия