Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната

22.12.2014г.

Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни, получени в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества на 22 декември 2014 г. към 9:00 часа:
 
Състояние на комплексните и значими язовири 
Язовир „Тича“ – обем 311,800 млн. м3, не прелива, чрез водовземна кула за напояване се изпускат 15 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 5 м3/сек;
Язовир ”Камчия” - обем 233,216 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 13,1 м3/сек;
Язовир „Ясна Поляна” - обем 31,984 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 1,5 м3/сек;
Язовир „Йовковци” – обем 91,377 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Язовир „Жребчево“ – обем 355.626 млн. м3. Приток 41,3 м3/сек, разход 72 м3/сек;
Язовир „Ивайловград“ – обем 156,400 млн. м3, не прелива, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 185,529 м3/сек. Отчетен приток 191,003 м3/сек;
Язовир „Ал. Стамболийски“ – обем 204,543 млн. м3, не прелива, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 23,4 м3/сек. Отчетен приток 17,479 м3/сек;
Язовир „Тракиец“ е с обем 98,320 млн. м3, освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 5.8 м3/сек;
Язовир „Георги Трайков“ обем 318,831 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 40 м3/сек.

 

  

ДУНАВСКИ РАЙОН

 

  
Поречие р. Огоста и реки западно от р. Огоста

 

 
1. В Община Борован, Област Враца няма получени сигнали за критични места по речните течения.
2. В Община Хайредин, Област Враца ситуацията е следната:
Наблюдава се повишено водно ниво на река Огоста, при което речното течение протича в речното легло.
- Язовир Рогозен-1, общ. Хайредин прелива през преливника с около 0,100 м3/cек, изпуска се през основен изпускател;
- Язовир Бързина, общ. Хайредин прелива през преливника с около 0,100 м³/cек, изпуска се през основен изпускател;
3. В Община Враца, Област Враца ситуацията е следната:
- Язовир „Сухият скът“ е с пуснат сифон – работещ. Язовирът не прелива през преливника.
 
В областите Видин и Монтана няма получени сигнали в БДУВДР-Плевен към момента за критични водни нива в реките, протичащи през тях.
 
 

Поречие река Вит

 

 
С писмо община Плевен уведомява, че от 12 декември 2014 г. започва контролирано изпускане на язовир „Тученица-1”. Водата към момента се провежда безпрепятствено по отвеждащото корито на р.Тученица след язовира.
 
 

Поречие река Янтра

 

 
С писмо „Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав гр. Русе уведомява за предприето контролирано изпускане на язовир „Ястребино” през основния изпускател. Няма получени сигнали за критични водни нива след язовирната стена.
 
 

Поречие река Русенски Лом и Дунавски добруджански реки

 

 
При река Бели Лом, река Черни Лом и река Русенски Лом  се наблюдават водни нива, при които реките протичат в речните си корита. Няма получени сигнали за критични водни нива.
С писмо „Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав гр. Русе уведомява, че от 19.12.2014 г. започва контролираното изпускане на язовир „Бели Лом” с 2,5 м³/cек. Няма получени сигнали за критични водни нива след язовирната стена.
 
Останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации по останалите речни течения.
 
Останалите язовири на територията на БДУВДР - Плевен разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.
 
Водното ниво в река Дунав в българския участък на 22.12.2014 г., спрямо водното ниво към 21.12.2014 г. е следното:
 
Водни стоежи в българския участък на река Дунав
22.12.2014 г.:
Водни стоежи в българския участък на река Дунав
22.12.2014 г.
километър
станция
воден стоеж
[cm]
разлика за 24 часа
[cm]
t вода
[°C]
833.60
Ново село
 
-68
 
6.1
790.20
Видин
 
-61
 
 
743.30
Лом
 
-41
 
5.8
678.00
Оряхово
 
-17
 
7.3
597.50
Никопол
 
±0
 
 
554.30
Свищов
 
+3
 
6.0
495.60
Русе
 
±0
 
6.0
375.50
Силистра
 
-11
 
6.0
 
 
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите от р. Дунав.
 
Подробна информация можете да намерите тук.