Оперативното звено се деактивира от 15 часа днес

31.03.2015г.

От 15 часа днес Оперативното звено в Министерство на околната среда и водите се деактивира. Към настоящия момент прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) отчита понижение на речните нива в страната. Тази тенденция ще се запази в близко време. Прогнозират се слаби валежи през следващите дни от седмицата.