Оперативното звено в МОСВ е деактивирано

04.12.2017г.

Оперативното звено в МОСВ е деактивирано считано от 10 часа днес, 4.12.2017 г. Звеното беше задействано на 30 ноември във връзка с прогнозата на НИМХ – БАН за интензивни валежи и очакваното снеготопене в Западна България и Родопската област.

Басейновите дирекции, НИМХ – БАН, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на здравеопазването предоставяха на звеното информация, свързана със състоянието на водите и водните обекти и вредното въздействие на водите върху инфраструктурата