Оперативното звено в МОСВ ще бъде деактивирано от 15 ч. днес

05.05.2016г.

 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН), Оперативното звено в МОСВ ще бъде деактивирано днес, считано от 15 ч.

В Дунавския басейн днес ще се наблюдават повишения на водните нива, в резултат на оттичане в долните части на всички водосбори, разположени западно от р. Искър (Войнишка, Арчар, Лом, Цибрица, Огоста и Скът), както и в средните и долни течения на реките Искър, Вит и Осъм. До утре се очакват повишения във водосбора на р. Янтра – в горното и средното течение на основната река и притоците й (Росица, Дряновска, Белица, Джулюница), като по-съществени ще бъдат на 6 май по р. Росица и по основната река при Габрово, където, се очаква водното количество да премине жълтия праг на внимание.

·          Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 6 и 7 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. По-значително ще бъде покачването на водното ниво в долното течение на основната реката днес и утре. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

·             Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 6 и 7 май, че водните нива ще бъдат над средно многогодишната стойност. Днес и утре ще продължат да се повишават водните нива в целия водосбор. По-съществени ще бъдат повишенията по р. Росица и в горното течение на основната река, като при Габрово на 6 май, се очаква водното количество да премине жълтия праг на внимание. В останалата част от водосбора водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 6, 7 и 8 май ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 1-2 дни, се очакват повишения във водосбора. По-значителни повишения се очакват днес и утре в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.