Оранжев код за дъжд за днес в областите Кърджали и Смолян

27.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) за днес е обявен оранжев код за дъжд в две области – Кърджали и Смолян.
Ще има интензивни и значителни валежи от дъжд. Сумарно количество за денонощието до 40 л/кв.м. Очаква се интензивно снеготопене.
Оранжев код:Времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.
За днес е обявен жълт код за дъжд в областите – Хасково, Пловдив, Пазарджик и Благоевград.
За Хасково и Благоевград - валежи от дъжд със сумарно количество за денонощието до 20 -25 л/кв.м. За Пловдив и Пазарджик - валежи от дъжд, сумарно количество за денонощието до 20 л/кв.м. В планинската част на областта ще има интензивно снеготопене.
Жълт код: Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.
Днес на много места ще вали. Значителни количества се очакват в Рило-Родопската област и особено по южните склонове на Родопите. Сумарни количества до около 40 л/кв.м. В останалата част от страната количеството ще е между 5 и 15 л/кв.м, а по Черноморието до 5 л/кв.м.
Утре валежите ще продължат, в по-голямата част от страната количествата ще са 5-15 л/кв.м, в отделни райони до 20 л/кв.м. В неделя валежите в Северна България ще отслабнат и ще спират, очаквани количества 1-5 л/кв.м. В Южна България валежите ще продължат; с количества 5-10 л/кв.м.
Водните количества в реките в цялата страна са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, са започнали по-значителни повишения на водните нива, като тази тенденция ще се запази и утре. Оттокът, формиран от прогнозирани валежи, интензивно снеготопене и висока почвена влага се очаква да бъде значителен и ще доведе до съществени повишения на речните нива в цялата страна.
Дунавски басейн – очакват се повишения от прогнозни валежи от дъжд и снеготопене в горните и средни течения на реките: р. Лом, р. Огоста, р. Искър, р. Янтра.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.