Oстава вероятността за краткотрайни повишения на речните нива

05.06.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН)  днес след обяд предимно в западната половина от страната ще превали и прегърми, на повече места в планинските райони, количествата ще са между 5 и 15л/кв.м,  на изолирани места и до 20-25л/кв.м. В равнините райони валежите ще са до 5л/кв.м. На изолирани места са възможни и градушки .В понеделник на много места ще превали и прегърми. Количествата  в крайните северозападни и североизточни райони, в Югозападна България и в Горнотракийската низина  ще са от 1-2 до 10-12 л/кв.м. В по-голямата част от Централна Северна България и в Рило-Родопския масив количествата на  валежите  ще са между 10 и 20 л/кв.м, в отделни райони до 25-30 л/кв.м. Във вторник превалявания, на места с гръмотевици ще има главно в западната половина от страната. Количествата ще са от 1-2 до 10-12 л/кв.м, на отделни места в планинските райони  до 15-25 л/кв.м.

През денонощието от 8ч на 3 до 8ч на 4 юни водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в Дунавски и Западнобеломорски басейн са се понижавали или са останали непроменени . В Черноморски и Източнобеломорски басейн нивата са се повишили незначително.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на р. Черни Вит при с. Черни Вит, р. Голяма река при с. Стражица (Дунавски басейн), р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн), долното течение на р. Марица и родопските й притоци, р. Арда (Източнобеломорски басейн) и р. Струма (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -28 см до +14 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +11 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -56 см до +29 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -11 см до +5 см.

Въз основа  метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни, в резултат на прогнозирани валежи, са възможни краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни повишения са възможни на 6 и 7 юни в долното течение на р. Искър и горните течения на реките Вит, Осъм и Янтра и Русенски Лом.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 5, 6 и 7 юни  ще бъдат над средномногогодишните стойности. На 5 и 6 юни  ще има повишения на водните нива на реките във водосборите  над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Искрецка и р. Малък Искър. На 6 и 7 юни по - значително ще бъде покачването на водните нива на реките във водосборите на: р. Златна Панега и р. Гостиля. На 5, 6 и 7 юни  ще има повишение на водното ниво в средното и долното течение на основната река Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 5, 6 и 7 юни  ще бъдат над средномногогодишната стойност. През следващите 3 дни са възможни краткотрайни повишения във водосборa. По-значителни повишения са възможни в периода 6-7 юни във водосборите на Джулюница, Дряновска, Росица и във водосбора на основната река над гр. Велико Търново, а на 7 и 8 юни в долното течение на основната река, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8 юни  ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни във водосбора са възможни краткотрайни повишения, като по-значителни се очакват да бъдат в периода 6-9 юни. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук