От 14 ч. днес оперативното звено в МОСВ ще бъде деактивирано

29.11.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали. Поради оттичане на реките са възможни повишения на нивата им в долните течения. В облачния слой по планинските била от време на време днес ще прехвърча сняг. В понеделник и вторник също ще е без валежи.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 27 до 8 ч. на 28 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от страната се повишиха вследствие на валежите. Протичащите водни количества са около праговете за високи и средни води. Водните количества на р. Джулюница при едноименното село и р. Росица при Севлиево е около прага за внимание. Водните количества в долното течение на р. Айтоска и р. Факийска (Черноморски басейн) са около прага за ниски води. Преминалите максимални водни количества в поречието на Арда са били над жълтия праг за предупреждение на следните пунктове: р. Бяла при Смолян, р. Черна при Търън, р. Върбица при Върли дол, р. Арда при Вехтино. Преминалото максимално водно количество на р. Тунджа при Павел Баня е с повторяемост около веднъж на 20 години.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от + 251 см до - 73 см, по-значителни повишения са отчетени на р. Искър при Нови Искър – 86 см, р. Бели Осъм при Троян - 187 см, р. Осъм при Ловеч - 146 см, р. Росица при Севлиево - 138 см, р. Джулюница при Джулюница - 219 см, р. Янтра при Велико Търново - 251 см

Черноморски басейн: колебания в рамките на + 6/- 2 см

Източнобеломорски басейн: изменения на речните нива са от + 440 до -207 см, по-значителни повишения са отчетени на р. Бяла при Смолян - 109 см, р. Черна при Търън - 120 см, р. М. Арда при Баните - 121 см, р. Арда при Рудозем - 112 см, р. Арда при Вехтино - 440 см, р. Върбица при Върли дол - 138 см, р. Върбица при Джебел - 331 см, р. Крумовица при Г. Кула - 192 см, р. Чепеларска при Бачково - 143 см, р. Тунджа при Павел баня - 145 см.

Западнобеломорски басейн: колебания на речните нива в рамките на + 128 до - 24 см, по-значителни повишения са отчетени р. Струма при Кресна - 48 см, р. Струма при Марино поле  - 30 см, р. Места при Момина кула - 78 см, р. Места при Господиници - 128 см, р. Места при Хаджидимово - 100 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:

Дунавския басейн днес, вследствие на оттичане се очакват повишения на водните нива в средните и долни течения на реките. По-значителни повишения се очакват в долните течения на реките Вит, Осъм и Янтра, където е възможно да има локални разливи извън населени места и при липса на защитни съоръжения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30.11 и  1 декември ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Днес по-значително ще бъде покачването на водното ниво в долното течение на основната река, след вливането на р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 29, 30.11 и 1 декември, че водните нива ще бъдат над средно многогодишната стойност. Днес се очаква повишение в долното течение р. Янтра вследствие на оттичане, като не се очаква водните количества да достигнат прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 29, 30.11 и 1 и 2.12 водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. По-значително повишение се очакват днес и в долните части. От утре нивата ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.