От 15 ч. днес ще бъдат деактивирани оперативните звена в Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския район

16.03.2016г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) ще преобладава понижение на речните нива.

Днес ще е почти без валежи. В четвъртък и петък – също. През денонощието от 8 ч. на 14 до 8 ч. на 15 март нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения са регистрирани на отделни пунктове в долните течения на реките, вследствие на оттичане. Водните количества на реките в почти цялата страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките Айтоска при с. Камено, Факийска при с. Зидарово, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на нивата от - 61 см до + 179 см

Черноморски басейн:  колебания на нивата от - 10 см до + 20 см

Източнобеломорски басейн: изменения от - 28 см до + 58 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 43 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 март ще бъдат над средната многогодишна стойност. Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще се понижават. Водните количества в следващите три дни ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 16, 17 и 18 март ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Водните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 март ще бъде над средно многогодишната стойност. Започнало е понижение и в долната част на водосбора, което ще продължи и през следващите 2-3 дни. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Нивото на река Дунав при Калафат(Видин) е в зоната на „защита от наводнение“ по румънската система и слабо ще се понижава до 22 март.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.