От четвъртък вечерта се очакват значителни повишения на речните нива

10.08.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН днес само на отделни места в планините ще превали - с количества от 1 до 5 л/кв.м. След обяд в четвъртък от северозапад ще започнат валежи. През нощта срещу петък и в петък от северозапад на югоизток ще има валежи от дъжд, с локални интензивни извалявания между 30 и 50 л/кв.м. Средните стойности на очакваните валежи ще са между 10 и 20 л/кв.м. Ще има и райони в страната, в които ще остане без валежи или с незначителни количества.

През денонощието от 8 ч. на 8 до 8 ч.  на 9 август речните нива в Черноморския басейн са останали без съществени изменения. Повишения на водните нива, в резултат на валежи, са отчетени в Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн, във водосборите на реките Огоста, Искър, Марица, Струма и Места.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Над праговете за високи води са водните количества на р. Марица при с. Радуил и притока й р. Тополница при с. Поибрене (Източнобеломорски басейн), р. Места при гр. Хаджидимово (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -19 см до +21 см.

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -38 см до +78 см.

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -14 см до +57 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От вечерта на 11 до 13 август се очакват значителни повишения на водните нива в басейна, както следва:  На 11 срещу 12 август и през деня във водосборите на реките:  Ерма,  Нишава,  Височка,  Тополовец,  Войнишка,  Видбол, Арчар,  Смокля,  Лом,  Цибрица,  Огоста,  Скът и  Искър. На 12 и 13август във водосборите на реките: Вит,  Осъм,  Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества днес и утре ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. От вечерните часове на 11 и на 12 август  се очакват повишения на водните нива във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Лесновска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панега и р. Гостиля. През нощта на 11, 12 и на 13 август ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества на 12 и 13 август ще бъдат над средномногогодишните водни количества, но ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 10, 11 и 12 август ще бъдат около и под средномногогодишната стойност. Днес и през следващите два дни не се очакват съществени изменения на водните нива във водосбора. От обедните часове на 12 август  ще започнат повишения на нивата във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 август  ще бъдат около и под средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 12-14 август са възможни значителни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.