От днес до неделя валежи не се очакват

17.07.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес, в събота и неделя ще е без валежи. През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без промяна. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки са около праговете за средни води. Реките във водосборите на р. Огоста и р. Искър (Дунавския басейн), по-голяма част от южните Черноморските реки (Черноморския басейн), р. Арда – в горното и средното й течение (Източнобеломорски басейн), на р. Струма и р. Места (Западнобеломорския басейн), са с водни количества около праговете за ниски води. Водните количества на реките във водосбора на р. Провадийска, р. Камчия – средното и долното й течение (Черноморския басейн), р. Марица – в средното течение (Източнобеломорски басейн), са около праговете за високи води. Регистрираните в 8 ч. нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: незначителни промени на водните нива от - 2 см до + 6 см
Черноморски басейн: незначителни колебания на водните нива от - 3 см до + 6 см
Източнобеломорски басейн: незначителни промени на водните нива от - 10 см до + 5 см
Западнобеломорски басейн: незначителни промени на водните нива от - 6 см до + 2 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес и в следващите два дни ще се понижават или ще останат без промяна.
Дунавски басейн – водните нива ще се понижават или ще останат без промяна. Според моделираните водни количества за р. Искър на 17, 18 и 19 юли водите ще са под средната многогодишна стойност, а количествата – под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества за 17, 18 и 19 юли ще бъдат около средно многогодишната стойност и под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом водното количество в долното течение на реката на 17, 18 и 19 юли ще бъдe около средно многогодишната стойност. Водното ниво ще се понижава плавно и водните количества ще са под прага внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.