От късните часове днес се очаква да започне понижаване на речните нива в цялата страна

18.06.2015г.

 

Националният институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) отчита незначителни понижения в отделни измервателни пунктове. Водните количества на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са около и над праговете за средни води, а водните количества на северното черноморските както и на реките в Източнобеломорския басейн са около прага за високи води.
Регистрираните нивата на наблюдаваните реки в 8 ч. са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: от - 2 см до + 14 см;
Черноморски басейн: от - 5 см до + 10 см;
Източнобеломорски басейн: от - 6 см до + 69 см. Повишения с до + 14 см са регистрирани във водосбора на река Тунджа, с до + 16 см са регистрирани във водосбора на река Марица и с до + 69 см във водосбора на река Арда.
Западнобеломорски басейн: от - 4 см до + 10 см;
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества, от НИМХ – БАН информират, че от късните часове на днешния ден, както и утре 19 юни се очаква да започне понижаване на речните нива в цялата страна.
Дунавски басейн:
Днес се очакват краткотрайни повишения в горните и средните течения на реките Огоста, Искър, Вит и Осъм. Прогнозните водни количества на 19, 20 и 21 юни са както следва:
Водите на река Искър ще бъдат над средно многогодишната стойност, но под прага за внимание. Река Янтра – над средно многогодишната стойност, но под прага за внимание. Русенски Лом – в долното течение на реката водата ще бъдe около и над средно многогодишната стойност, но под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.