От тази вечер се очаква да започнат повишения на речните нива,утре снеготопене от 1 до 3 л/кв.м, на места от 3 до 5 л/кв.м

26.01.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес преди обяд на много места ще има валежи от сняг. В северозападните райони има малка вероятност да превали слаб дъжд. Количества 1-5 л/кв.м. В сряда и четвъртък - без валежи.

През денонощието (от 8 ч. на 24.01. до 8 ч. на 25.01.) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без изменение. На отделни измервателни пунктове са отчетени незначителни повишения. Протичащите водни количества на реките в по-голяма част от страната са около праговете за високи и средни води. Около праговете за ниски води са водните количества в горните течения на реките Вит, Осъм, Голяма река (Дунавски басейн) и Марица (Източнобеломорски басейн).

В резултат на продължителен период на ниски температури се наблюдава образуване на брегови лед на реките: Черни Вит при с. Черни Вит, Бели Вит при гр. Тетевен, Осъм при градовете Троян и Ловеч (Дунавски басейн), Провадийска при гара Синдел (Черноморски басейн) и Струма при Кресненското ханче (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -31 см до +30 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от +10 см до -14 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -33 см до +48 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от -6 см до +7 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес от вечерните часове, в резултат на снеготопене, се очаква да започнат повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни повишения, вследствие снеготопене, се очакват в периода 27-29 януари.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28 януари ще бъдат около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 26, 27 и 28 януари ще бъдат около средномногогодишната стойност. От 27 януари ще започнат повишения във водосбора, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Високите стойности на нивата и водните количества в долното течение на р. Русенски Лом са вследствие работа на хидротехнически съоръжения. Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29  януари ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Нивата ще са без съществени изменения до обедните часове на 2 януари след което ще започнат повишения, вследствие снеготопене. На 28 и 29 януари се очакват по-значителни повишения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.