От утре започва понижение на речните нива

31.01.2016г.

По прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес няма да вали. През нощта срещу понеделник и в понеделник на отделни места в североизточната част от страната са възможни слаби и краткотрайни превалявания, количества до 1 л/кв.м. Във вторник - без валежи.

През денонощието (от 8 ч. на 29.01. до 8 ч. на 30.01.) нивата на повечето от наблюдаваните реки са се повишавали в резултат на снеготопене. По-значителни повишения са регистрирани във водосборите на реките западно от реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Рязко повишение е отчетено на реките Голяма река и Джулюница (Дунавски басейн) и на Камчия (Черноморски басейн), което вероятно се дължи на работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките в по-голяма част от страната са около праговете за високи води, водното количество на р. Голяма река е достигнало прага за внимание. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -20 см до +170 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от -75 см до + 100 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -24 см до +42 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от -4 см до +10 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес нива на реките в басейна ще продължат да се повишават в резултат на снеготопене. От 1 февруари водните нива на реките в целия водосбор ще започнат да спадат. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 31 януари и на 1 февруари ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. От днес ще започне бавно спадане на нивата в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 31 януари и 1 и 2 февруари ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. В резултат на снеготопене се очакват повишения на водните нива във водосбора до 31 януари, а от 1 февруари, речните нива ще започнат да спадат. Водните количества на р. Голяма река е над прага за внимание, водните нива на останалите станции ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р.Русенски Лом прогнозира: Прогнозиранато водно количество в долното течение на реката на 31 януари и на 1, 2, 3 февруари ще бъде над средномногогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук