От валежите речните нива може да се повишат краткотрайно

31.07.2018г.

Анализът на НИМХ – БАН е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голямата част са се повишили, в резултат на валежи през последното денонощие. По-значителни изменения са регистрирани във водосборите на р. Искър (от - 32 см до + 69 см), р. Вит (от - 62 см до + 214 см), р. Осъм (от - 54 см до + 155 см) и р. Янтра (от - 65 см до + 84 см). В останалата част от басейна водните нива са с регистрирани изменения от - 19 см до + 21 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и утре повишения на речните нива ще има в реките от басейна, в резултат на валежи. По-значителни ще са днес повишенията във водосборите на реките западно от р. Вит и в планинските части от водосборите на Вит, Осъм и Янтра и в горното течение на р. Русенски Лом и утре в горните части от водосбора на р. Искър, в планинските части от водосборите на Вит и Осъм, във водосбора на р. Лефеджа (приток на Янтра) и във водосбора на р. Русенски Лом. На 2 август в резултат на валежи, повишения на речните нива ще има в планинските части от водосборите на Огоста,  Искър, Вит и Осъм. Водните нива в останалата част от реките в басейна на 2 август и в целия басейн на 03.08 ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения на речните нива все още ще има в долните течения на основните реки. В резултат на интензивни валежи и повишена почвена влажност са възможни поройни наводнения в обедните и следобедни часове днес във водосборите на р. Шипочница (приток на Искър над яз. „Искър“), р. Лесновска и горните части от водосбора на р. Малък Искър (притоци на Искър); в горните части от водосбора на р. Черни Вит (приток на р. Вит); утре – в следобедните и вечерните часове повишенията ще са във водосборите на Черни и Бели Искър. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 август ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще са повишенията на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“, реките Владайска, Лесновска, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. В следобедните часове утре ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над. яз. „Искър“ и р. Малък Искър. На 2 август в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“, реките Блато,  Батулийска, Малък Искър. По-значително ще бъде повишението на водните нива в средното и долното течение на основната река в периода 1-3 август и водните количества при гр. Нови Искър и при с. Ореховица ще бъдат около прага за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 1, 2 и 3 август, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. По-значителни ще бъдат повишенията: в планинските части на водосбора на р. Янтра над  Велико Търново и на притока ѝ Росица – днес; утре – във водосбора на р. Лефеджа. На 2 и 3 август речните нива във водосбора ще се понижават, като в долното течение на основната река са възможни повишения, в резултат на оттичане. Водното количество на  Янтра при Габрово ще бъде над жълтия праг за предупреждение до утре, водните количества в останалата част от басейна ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 1, 2, 3 и 4 август водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и утре вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор. По-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Бели Лом и в долното течение на основната река. На 2, 3 и 4 август речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да тамерите тук.