От вечерните часове днес ще преобладава понижение или задържане на речните нива

08.06.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология  и хидрология (НИМХ-БАН) днес главно в планините и в планинските райони на Западна България ще превали. Очакваните количества са от  2 – 7 л/кв.м.

В четвъртък и петък на отделни места, отново главно в планинските райони на Западна България ще има краткотрайни превалявания.Количествата ще са до 2-3 литра на ден, само на места в тези  райони са възможни по-големи количества.

През денонощието от 8 ч. на 6 до 8 ч. на 7 юни водните нива на по-голямата част от Дунавския басейн са се повишавали. За изминалото денонощие водните нива в Черноморския басейн  са се понижавали или са останали без изменение. На повечето от наблюдаваните реки в Източнобеломорския басейн са отчетени повишения на водните нива. Понижения са отчетени в средната и долната част на р. Марица (при гр. Първомай, гр. Харманли и гр. Свиленград) и на р. Арда при гр. Вехтино. В Западнобеломорския басейн водните нива са се понижавали или са останали без изменение.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества: на р. Голяма река при гр. Стражица (Дунавски басейн), на р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн); на р. Марица - при гр. Белово, гр. Пловдив, гр. Харманли и гр. Свиленград, както и на притоците й - р. Чепеларска река при с. Бачково и р. Харманлийска при гр. Харманли, на р. Арда при с. Вехтино и притока й - р. Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн), на р. Речица при Ваксево и р. Бистрица при с. Гърляно (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +32 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от -22 см до +4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -36 см до +60 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните понижения са до -24 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес в резултат на прогнозирани валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни са възможни във водосбора на р. Искър (горното течение), в горните и средни течения на реките Вит, Осъм и Янтра. От следобедните часове на 8 юни се очаква да започнат понижения на водните нива в целия басейн, като вследствие на оттичане са възможни повишения в долните течения на основните реки. На 9 и 10 юни водните нива в басейна ще продължат да се понижават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните количества на 8, 9 и 10 юни ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес по-значително ще бъде покачването на водните нива във водосборите на реките Златна Панега и  Гостиля.  На 8 и 9 юни  ще има по-незначително повишение на водното ниво в средното и долното течение на основната река Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 8, 9 и 10 юни ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Днес се очакват краткотрайни повишения в целия водосбор,  по-значителни са възможни на основната река при градовете Габрово и Велико Търново и във водосборите на реките Росица, Джулюница и Голяма река. На 9 и 10 юни се очакват понижения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 юни ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес във водосбора са възможни краткотрайни повишения главно в долните му части. От следобедните часове  нивата в целия водосбор ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.