Отбелязваме 30 години „Натура 2000“ в Европейския съюз

17.05.2022г.

На 21 май се навършват 30 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС) - един от най-успешните инструменти за опазване на богатото природно наследство на Европа.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отбелязва юбилея с разнообразни инициативи на регионалните поделения в цялата страна, съвместно с неправителствени организации, училища и детски градини. Регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на национални паркове, басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда организират семинари, работни срещи с дискусии, информационни дни, открити уроци, почистване на защитени зони, изложби, карнавално шествие, творчески конкурси за деца и ученици.

Чрез тези инициативи МОСВ изразява своята загриженост, представя политиката на управление и дава гласност пред обществеността за това, колко важна е екологичната мрежа със съпътстващото я биологично разнообразие и как всички трябва да сме ангажирани с нейното опазване.

Тук можете да се запознаете с програмата с конкретни събития и да вземете участие в тях.

30-годишният юбилей ще бъде отбелязан на 18 май в Брюксел с церемония по връчване на Европейската награда „Натура 2000“, на която ще бъдат обявени победителите в шестте категории. България е класирана и присъства с четири кандидатури, като едната е съвместна с Гърция и Кипър.

Празничната церемония ще бъде излъчвана на живо на следните интернет адреси:

EbS: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1

SCIC: https://webcast.ec.europa.eu/high-level-ceremony-for-announcing-the-winners-of-the-natura-2000-award-2022

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в ЕС. За да се отбележи създаването на мрежата и с цел да се уважат усилията на всички, дали своя труд за управлението ѝ, 21 май е обявен за Европейски ден на „Натура 2000“ със специална декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите.

Днес мрежата обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС. В България са определени 340 защитени зони, които обхващат 34,9% от националната територия - 120 защитени зони за опазване на дивите птици (23.1% територия) и 233 защитени зони за опазване на природните местообитания (30,3% територия), като 13 защитени зони за опазване на природните местообитания се припокриват със защитени зони по Директивата за птиците.