Отбелязваме Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“

19.05.2023г.

На 21 май 2023 г. отбелязваме 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС). Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се включва в Европейския ден на „Натура 2000“ за пореден път.

Европейската комисия в партньорство с платформата Observation.org организира „Natura 2000 Day 2023 BioBlitz“ в 18 защитени зони в 18 държави членки на Европейския съюз. Европейският ден на „Натура 2000“ BioBlitz се провежда на 21 май, а България участва с територията на Националния парк „Централен Балкан“, която е определена за защитена зона по Директивата за птиците и по Директивата за природните местообитания. На уеб адрес https://observation.org/bioblitz/categories/natura-2000-day-2023/ потребителите могат да открият информация за тазгодишните участници. По време на BioBlitz участникът трябва да потърси колкото се може повече видове растения или животни в определена територия за определен период от време. Желаещите участници следва да се регистрират в платформата Obsidentify. За да качат своите наблюдения, участниците имат нужда единствено от снимка с информация за локация. Софтуерът ще направи автоматично разпознаване на снимковия материал и ще предложи няколко варианта за растителен или животински вид, от които участникът избира най-подходящия, а екип експерти ще провери достоверността на наблюденията. Цялата събрана информация в платформата на 21 май ще бъде достъпна за обществото.

Подробна информация можете да намерите тук.