Отчетено е повишение на речните нива след валежите

09.10.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страна са се понижавали.  Отчетени са повишения, следствие на оттичане (до +92 см) само в средните и долни течения на основните реки.Водните количества в голяма част от наблюдаваните реки в Дунавския и Източнобеломорския басейни са около и под праговете за високи води.  В Черноморския и Западнобеломорския басейн са около и под праговете за средни води.Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -64 см до +92 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания до -60 до +4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -118 см до +30 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -26 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нивата постепенно ще се понижават, като повишения все още са възможни само в долни течения на реките Янтра и Русенски Лом. Тенденцията към понижение на речните нива ще се запази и през следващите 3 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 10, 11 и 12 октомври ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на 10, 11 и 12 октомври водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. От днес водните нива в целия водосбор ще започнат да се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 3 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 октомври ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес все още ще има повишения на речните нива в долните части на основната река. От утре нивата в целия водосбор ще се понижават. Тенденцията към понижение във водосбора ще се запази и през следващите 2-3 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.