ПОС-терминал в Деловодството на БДДР – Плевен

15.09.2017г.

В Деловодството на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) вече е поставен ПОС-терминал. Деловодството се намира на първия етаж в административната сграда на БДДР на улица „Чаталджа“ №60 в Плевен.

На място ще могат да се заплащат дължимите такси за предоставяните от БДДР административни услуги. Ще могат да се внасят и дължимите суми по санкции и глоби, наложени от БДДР.

Приемат се всички видове трансакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.