ПРОДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ВАЛЕЖИ И СНЕГОТОПЕНЕТО ПОВИШИХА ВОДНИТЕ НИВА

02.12.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие вследствие на интензивни валежи от дъжд, снеготопене и оттичане водните нива на реките в Дунавския и Западнобеломорския басейн значително са се повишили. Без съществено изменение са останали нивата на реките от водосборите на р. Русенски Лом (Дунавски басейн), р. Марица, р. Тунджа (Източнобеломорски басейн) и на черноморските реки. 

Значителни повишения са отчетени във водосборите на: р. Искър с до +263 см при с. Ребърково (Дунавски басейн); р. Арда с до +193 см при Рудозем (Източнобеломорски басейн); р. Места с до +220 см при гр. Хаджидимово, р. Струма с до +274 см при Перник (Западнобеломорски басейн). 

Водните количества на всички наблюдавани реки са около праговете за високи води. 
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: 

Дунавски басейн: колебания от -25 см до +263 см; 

Черноморски басейн: понижения с до -6 см; 

Източнобеломорски басейн: колебания от -14 см до +193 см; 

Западнобеломорски басейн: повишения с до +220 см. 

Хидрологична прогноза 

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН: 

Дунавски басейн: Днес (02.12) ще започне понижение на речните нива в горните части от водосборите на реките от западната половина на басейна, като повишения вследствие на оттичане ще има в средните и долни течения на основните реки, които ще продължат до 04.12. Днес и утре в резултат на продължаващи валежи, снеготопене и оттичане ще има значителни повишения на нивата в средните и долните течения на р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки. От 04.12 ще започне постепенно понижение на речните нива в басейна, като ще има значителни повишения в долните течения на реките до 05.12. 

В следобедните часове днес 02.12.2017 г. са възможни поройни наводнения във водосборите на р. Вит, р. Осъм, р. Янтра (горно течение), р. Русенски Лом (горно течение), както и във водосборите на добруджанските реки. 

В следобедните часове на 03.12.2017 г. са възможни поройни наводнения в горното течение на р. Огоста (притока ѝ р. Берковска река). 

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.12.2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (02.12) в резултат на валежи ще има значително повишение на водните нива и опасност от поройни наводнения във водосборите на реките: р. Владайска (Суходолска, Перловска, Слатинска), р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, Р. Искрецка и р. Малък Искър. В късните часове днес и в ранните часове на 03.12. ще има отново по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Блато (р. Сливнишка и р. Костинбродска) и р. Банкенска. Днес (02.12) и на 03.12 водното количество на р. Искър при гр. Нови Искър ще бъде над жълтия праг за предупреждение. От 03.12 речните нива в горната част на водосбора постепенно ще се понижават. Днес (02.12) и през следващите три дни ще бъде значително повишението на водното ниво в средното и долното течение на основната река. На 03.12. водното количество на р. Искър при с. Ореховица ще бъде около жълтия праг за предупреждение и на 04 и 05.12. ще бъде над жълтия праг за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 03, 04 и 05.12.2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От следобедните часове днес (02.12) вследствие на валежи от дъжд, снеготопене и оттичане ще има значителни повишения на речните нива в целия водосбор. През нощта срещу 3-ти и на 03.12.2017 г. водните количества на основната река при гр. Габрово и на притока ѝ р. Джулюница ще преминат праговете на внимание. Възможни са поройни наводнения в горната част от водосбора. От вечерните часове на 04.12 ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане на 05.12 все още ще има значителни повишения в долното течение на основната река. 

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 03, 04, 05 и 06.12.2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От днес (02.12) до 05.12 се очакват значителни повишения в целия водосбор: днес - главно в горните и средни части от водосбора, а от 03.12 - в средните и долни части на основните реки. След 03.12 ще започне процес на постепенно понижение на речните нивата във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Подробна информация за страната можете да намерите тук