Падналите валежи няма да доведат да значителни повишения на водните нива

18.08.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес до обяд в източните райони все още ще има валежи и гръмотевици. Нови количества – до около 15 л/кв.м. След обяд отново ще има краткотрайни превалявания, но сумарните количества ще са 5-10 л/кв.м. В сряда, главно в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания – количествата ще са около 5 л/кв.м. В четвъртък на много места в Северна България и в Източните райони ще има краткотрайни превалявания. Очакваните количества ще са до 15-20 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се повишили незначително. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за ниски води. В поречието на р. Искър, в горното течение на р. Черни Вит (Дунавски басейн), в горнотото течение на р. Луда Камчия (Черноморски басейн), в горното течение на р. Тополница, водните количества са около праговете за екстремно ниски води. В долното течение на р. Вит, в средното течение на р. Янтра (Дунавски басейн), в долното течение на р. Провадийска, в долното течение на р. Камчия и р. Ропотамо (Черноморски басейн), в средното и долното течение на р. Марица, в долното течение на р. Тунджа (Източнобеломорски басейн),  вгорното течение на р. Струма и в долното течение на р. Места (Западнобеломорски басейн), водните нива са около праговете за средни води. В долното течение на р. Сазлийка (Източнобеломорски басейн) и р. Джерман поречие Струма (Западнобеломорски басейн), количествата са около праговете за високи води. Регистрираните в 8 ч. нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: водните нива са се изменяли от - 4 см до + 10 см. Към момента по данни от автоматични станции по-значителни повишения спрямо 16 август има на р. Огоста при Бутан с + 24 см., на р. Искър при Нови Искър с + 98 см.
Черноморски басейн: регистрирани са понижения на водните нива с до – 2 см
Източнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли от - 15 см до + 8 см
Западнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли с до + 14 см.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
В Дунавския басейн днес и следващите два дни водните нива на реките Огоста и Искър ще се повишат, но ще са под нивата на предупреждение. Според моделираните водни количества за р. Искър на 18, 19 и 20 август ще са ще са около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества за 18, 19 и 20 август ще бъдат около средно многогодишната стойност. По-значителни повишения на водните нива може да има в горното течение на р. Лефеджа. Водните количества ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом водното ниво днес ще остане без съществена промяна. На 18 и 19 август ще има известни повишения на в целия водосбор. По-значителни повишения се очакват във водосбора на Бели Лом и горното течение на Черни Лом.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.