Първа парламентарна сесия на Младежки воден парламент

07.11.2011г.

Заместник-министър Ивелина Василева откри първата парламентарна сесия на Младежки воден парламент, организирана от четирите дирекции за басейново управление на водите - Варна, Благоевград, Плевен и Пловдив.

Събитието се проведе на 4 ноември 2011 г., петък в Пловдив, зала „Тракия” на хотел Дедеман Тримонциум Принцес. Първата парламентарна сесия се провежда два месеца след учредяването на Младежкия воден парламент през август 2011 г.
Идеята за създаването на Младежки воден парламент в България бе представена по време на проведената през март 2011 г. в Пловдив международна конференция на тема „Интегрирано управление на водите на Балканите и в Източна Европа”, посветена на Световния ден на водата - 22 март и 10-годишнината на Рамковата директива по водите. Целта на инициативата е да подпомага дейността на училищните и студентските формирования в областта на опазване на водите и водните екосистеми, както и да допринесе за ориентацията на младите хора, за формиране на активна гражданска позиция.

Заместник-министър Василева поздрави участниците в сесията - ученици и студенти от Стара Загора, София, Каварна, селата Челопеч и Чавдар, Благоевград и Пловдив, след което се проведе дискусия по въпроси свързани с координацията на младежките клубове със структурите на МОСВ, начините за кандидатстване с проекти за финансиране на дейности свързани с опазването на водите и водните екосистемите, участие в кампании организирани от МОСВ и др.

Представителите на отделните училища, направиха презентации за своята дейност, като по този начин споделиха опит и добри практики. Разделени в три групи, участниците решаваха казуси чрез играта ”Eко-какво”.

Беше приета Стратегия за работа на Младежкия воден парламент и избрани координатори, които да подпомагат работата на президента и вицепрезидента.

Утвърденият план за действие до месец юни 2012 година включва участие в националните кампании за отбелязване на Световния ден на влажните зони и Световния ден на водата, както и участие в The International ‘Water and Film’ Events. Предвидени са инициативи за почистване на водни обекти и териториите около тях, както и мониторинг на водата.

Галерия